Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 13:14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα προσέλευσης αποφοίτων για συμπλήρωση της Αίτησης -Δήλωσης

Τετάρτη 10 Μαρτίου 08.30-13.00 (ή άλλη ημέρα και ώρα κατόπιν ραντεβού ) .

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Απολυτήριό τους ή Αποδεικτικό Απόλυσης, ταυτότητα και 1 φωτογραφία.

 

Πρόγραμμα προσέλευσης μαθητών για επιβεβαίωση και τυχόν τροποποίηση της Αίτησης -Δήλωσης

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ του ΥΠΑΙΘ που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο στις ώρες και ημέρες που αντιστοιχούν στο τμήμα τους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αίτηση δήλωσή τους . Επίσης δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης  (πχ δήλωσης σχολών  ή ειδικών μαθημάτων):

Τμήμα Γ4 : Δευτέρα 8 Μαρτίου μετά το τέλος της 5ης ώρας στις 12.30 (δεν θα γίνουν οι δύο τελευταίες ώρες : Θρησκευτικά - Φ.Α.) 

Τμήμα Γ2 : Τρίτη  9 Μαρτίου μετά το τέλος της 5ης ώρας στις 12.30 (δεν θα γίνουν οι δύο τελευταίες ώρες : Θρησκευτικά- Φ.Α.) 

Τμήμα Γ1 : Πέμπτη  11 Μαρτίου μετά το τέλος της 5ης ώρας στις 12.30 (δεν θα γίνουν οι δύο τελευταίες ώρες : Φ.Α.-Θρησκευτικά ) 

 

Τμήμα Γ3 : Παρασκευή  12  Μαρτίου μετά το τέλος της 5ης ώρας στις 12.30 (δεν θα γίνουν οι δύο τελευταίες ώρες : Αγγλικά- κενό) 

Read 78 times