Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 12:45

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημέρωση κηδεμόνων για δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας στα ειδικά μαθήματα πανελλαδικών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/14-1-2021, και προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα λειτουργίας της ενισχυτικής διδασκαλίας στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Κυκλάδων παρακαλούμε τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄Λυκείου  να μας ενημερώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ  αν ενδιαφέρονται παρακολουθήσουν τα παιδιά τους μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών εξετάσεων (: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά,5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα,Μουσική Αντίληψη/Γνώση). 

 

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες . Κάθε μάθημα  διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως.

 

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία ειδικών μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) με σκοπό την υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια προγράμματα

 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 
Read 1043 times