Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 17:46

Εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση

  Με την υπ. αριθμ. 73111/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 2397 – 17.06.2020 – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη τροποποιείται η υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. 

 

Read 1344 times Last modified on Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 17:56